Urząd miasta Gdynia

Podział porządkowy miasta Gdynia
Mówiąc o dużych miastach naszego kraju, nie sposób nie wspomnieć o pewnym aspekcie. Traktuje to także omawianego miasta, jakim jest Gdynia. Aspekt, o którym mowa, to podział administracyjny. Wypada zaznaczyć, albowiem jest to niesłychanie istotne, że Gdynia jest jednym z początkowych krajowych miast, w jakim wprowadzono podział na obszary. Uskuteczniono tego w dniu 8 maja 1991 roku i jest to utrwalone w Statucie Miasta. Gdynia podzielona jest na trzynaście obszarów. W czasie późniejszym dokonano kolejnego podziału – w granicach dzielnic odizolowano mniejsze jednostki. Tego z kolei przeprowadziła Rada Miasta w dniu 9 grudnia 1992 roku. Dzięki takiemu podziałowi, ilość gdyńskich dzielnic z trzynastu wzrosła do dwudziestu czterech – znacznie więcej na Dzielnice Gdyni. Dla przykładu wolno podać Śródmieście. Z niego powstały trzy autonomiczne dzielnice, a mianowicie: Śródmieście Kamienna Góra, Śródmieście Centrum i Śródmieście Port. Następne zmiany, jeżeli gra toczy się o podział administracyjny, nastąpiły w roku 1998. Wtenczas oczywiście powiązano między innymi Chylonię i Chylonię Nową w jedną dzielnicę nazywaną Chylonią. Po tych i innych zmianach, ilość gdyńskich dzielnic obniżyła się do dwudziestu dwóch.